PEMBERITAHUAN MAJLIS MENGHAFAZ AL-QURAN PERINGKAT NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN TAHUN 1441H/2020M

PEMBERITAHUAN

BORANG PENYERTAAN MAJLIS MENGHAFAZ AL-QURAN PERINGKAT NEGERI TERENGGANU


BORANG PERMOHONAN KURSUS PRA PERKAHWINAN

BORANG PELUPUSAN MUSHAF AL-QURAN DAN BAHAN BERCETAK AYAT-AYAT AL-QURAN

BORANG PERMOHONAN SIJIL TAULIAH PENYEMBELIHAN

BORANG PERMOHONAN KENDERAAN JABATAN

BORANG TUNTUTAN BAYARAN INSENTIF JURUNIKAH

 

ICT

BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN EMAIL

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERALATAN ICT

BORANG ADUAN KEROSAKAN PERALATAN KOMPUTER

BORANG PERMOHONAN KAD E-MASA

 

 

SKIM HAFAZ AL-QURAN DEWASA TERBUKA NEGERI TERENGGANU PENGGAL KEDUA TAHUN 1440H/2019M

PEMBERITAHUAN

BORANG PERMOHONAN HAFAZ DEWASA PENGGAL 2/2019

BORANG MAKLUMAT TAMBAHAN HAFAZ DEWASA PENGGAL 2/2019