Menu

 Pentadbiran

 1. Mengurus surat-menyurat
 2. Pengurusan fail
 3. Menguruskan keselamatan pejabat
 4. Mengurusetiakankan pejabat.
 5. Mengurus keadaan pejabat.
 6. Mengurus kebersihan pejabat.

 

Sumber Manusia

 1. Menguruskan pelantikan dalam jawatan.
 2. Menguruskan permohonan cuti
 3. Menguruskan permohonan pencen
 4. Menguruskan permohonan kenaikan pangkat
 5. Menguruskan urusan pemangkuan dan tanggung kerja
 6. Menguruskan latihan kakitangan
 7. Memasukkan data HRMIS (Ibu Pejabat)
 8. Penyelenggaran fail

Kewangan

 1. Menguruskan pembayaran gaji dan emolunent/tuntutan bil-bil (masuk dalam kewangan).
 2. Merangka anggaran bajet tahunan.

ICT

 1. Membuat pembangunan sistem aplikasi dalaman dan penyelenggaraan sistem aplikasi.
 2. Pembangunan dan penyelenggaraan laman web rasmi.
 3. Penyelenggaraan peralatan komputer
 4. Pentadbir server dan sistem rangkaian jabatan dan daerah.
 5. Menguruskan perolehan insfrastruktur rangkaian ICT.

Pengurusan Aset

 1. Mengurus penerimaan alatan/ keperluan pejabat
 2. Mengurus pendaftaran alatan/keperluan pejabat
 3. Mengurus penempatan penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan
 4. Mengurus penyelenggaran alatan/keperluan pejabat
 5. Menguruskan pelupusan alatan/ keperluan pejabat
 6. Mengurus kehilangan dan hapus kira alatan/ keperluan pejabat

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

Nombor Telefon 096252525

Nombor Faksimili 09-6235185

 

Alamat Emel  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top