Menu

OBJEKTIF

 

Melahirkan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup ( ad-din ) meliputi aspek-aspek 
akidah, akhlak, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Menegak keadilan mengikut hukum-hukum Islam serta mengawal dan membasmi kemungkaran 
murtad, bidaah dholalah, maksiat, khurafat dan lain-lain yang menjejaskan kesucian Islam.

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

Nombor Telefon 096252525

Nombor Faksimili 09-6235185

 

Alamat Emel  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top