Menu

OBJEKTIF

 

Melahirkan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup ( ad-din ) meliputi aspek-aspek 
akidah, akhlak, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Menegak keadilan mengikut hukum-hukum Islam serta mengawal dan membasmi kemungkaran 
murtad, bidaah dholalah, maksiat, khurafat dan lain-lain yang menjejaskan kesucian Islam.

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

096252525

 09-6235185

 

  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top