Menu

Maklumat perlu dibuat siasatan terlebih dahulu dan jika kes dalam premis perlukan kepada waran geledah dari mahkamah syariah, mahkamah hanya bersidang pada waktu bekerja sahaja.

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

096252525

 09-6235185

 

  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top