Print

Maklumat perlu dibuat siasatan terlebih dahulu dan jika kes dalam premis perlukan kepada waran geledah dari mahkamah syariah, mahkamah hanya bersidang pada waktu bekerja sahaja.