Print

Pihak Jabatan akan menerima teks khutbah daripada panel penulis, agensi dan jabatan luar dan orang perseorangan. Setiap teks khutbah ini akan dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa Penulisan dan Penyemakan Khutbah Negeri Terengganu yang dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu untuk tujuan semakan dan kelulusan.  Hanya teks yang diluluskan sahaja akan diedar ke seluruh masjid Negeri Terengganu pada setiap minggu.