Menu

  SENARAI MATA PELAJARAN MENGIKUT TINGKATAN (KSSM DAN KBD) SEKOLAH MENENGAH AGAMA TERENGGANU

 

ZON

SENARAI SEKOLAH

A

1.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA SETIU, SETIU, TERENGGANU

2.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAARIF, BESUT, TERENGGANU

3.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA ITTIFAKIAH, BESUT, TERENGGANU

B

1.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA (ATAS) SULTAN ZAINAL ABIDIN, BATU BURUK, KUALA TERENGGANU

2.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN LADANG, KUALA TERENGGANU

3.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH, KUALA TERENGGANU

4.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA MARANG, MARANG, TERENGGANU

C

1.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAHMUDIAH, HULU TERENGGANU, TERENGGANU

2.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA SULTAN ISMAIL, DUNGUN, TERENGGANU

3.       SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL-FALAH, KEMAMAN, TERENGGANU

 

SENARAI MATA PELAJARAN TINGKATAN 1-3

ALIRAN PENGAJIAN

KURIKULUM KEBANGSAAN (KSSM)

DINI

TINGKATAN 1 - 3

PAKEJ PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

1.       Bahasa Melayu

2.       Bahasa Inggeris

3.       Matematik

4.       Sains

5.       Sejarah

6.       Geografi

7.       Reka Bentuk Teknologi / Kemahiran Hidup Bersepadu (Perdagangan & Keusahawanan)

8.       Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (PJPK)

9.       Pendidikan Seni Visual (PSV)

1.       UsulAl-Din

2.       Al-Syariah

3.       Al-LughahAl-’ArabiahAl-Mu’asirah

 

 

PAKEJ ALIRAN MENGIKUT PELAKSANAAN KBD UNTUK MENENGAH ATAS

TINGKATAN 4 & 5

  1. PAKEJ DINI AGAMA
  2. PAKEJ DINI SASTERA
  3. PAKEJ DINI SAINS

 

ZON

TIGA ALIRAN

PAKEJ 1,2 &3

DUA ALIRAN

PAKEJ 2 & 3

A

SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAARIF, BESUT, TERENGGANU

SEKOLAH MENENGAH AGAMA SETIU, SETIU, TERENGGANU

 

SEKOLAH MENENGAH AGAMA ITTIFAKIAH, BESUT, TERENGGANU

B

SEKOLAH MENENGAH AGAMA (ATAS) SULTAN ZAINAL ABIDIN, BATU BURUK, KUALA TERENGGANU

SEKOLAH MENENGAH AGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN LADANG, KUALA TERENGGANU

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH, KUALA TERENGGANU

SEKOLAH MENENGAH AGAMA MARANG, MARANG, TERENGGANU

 

SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAHMUDIAH, HULU TERENGGANU, TERENGGANU

C

SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL-FALAH, KEMAMAN, TERENGGANU

SEKOLAH MENENGAH AGAMA SULTAN ISMAIL, DUNGUN, TERENGGANU

 

 PENENTUAN ALIRAN MENGIKUT PELAKSANAAN KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD)

BAGI TINGKATAN 4& 5

PAKEJ 1 & 2

ALIRAN PENGAJIAN

KURIKULUM KEBANGSAAN (KSSM)

PAKEJ DINI

DINI AGAMA

DINI SASTERA

PAKEJ PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

1.       BahasaMelayu

2.       BahasaInggeris

3.       Matematik

4.       Sejarah

5.       Pendidikan Jasmani  &  Pendidikan Kesihatan (PJPK)

6.       Sains

1.    UsulAl-Din

2.    Al-Syariah

3.    Al-Lughah Al-‘Arabiah Al-Mu’asirah

4.    Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiyah

5.    Al-AdabWa Al-Balaghah

1.    UsulAl-Din

2.    Al-Syariah

3.    Al-Lughah Al-‘Arabiah Al-Mu’asirah

 

MATA PELAJARAN ELEKTIF

TIADA

1.       Matematik Tambahan

2.       Prinsip Akaun

3.       Ekonomi / Perniagaan

 

 

ALIRAN PENGAJIAN

KURIKULUM KEBANGSAAN (KSSM)

PAKEJ DINI

DINI SAINS

PAKEJ PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

1.       BahasaMelayu

2.       BahasaInggeris

3.       Matematik

4.       Sejarah

5.       Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (PJPK)

1.    UsulAl-Din

2.    Al-Syariah

3.    Al-Lughah Al-‘Arabiah Al-Mu’asirah

 

MATA PELAJARAN ELEKTIF

1.    MatematikTambahan

2.    Biologi/Fizik

3.    Kimia

 

PAKEJ 3

ALIRAN PENGAJIAN

KURIKULUM KEBANGSAAN (KSSM)

PAKEJ DINI

DINI SAINS

PAKEJ PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

1.       BahasaMelayu

2.       BahasaInggeris

3.       Matematik

4.       Sejarah

5.       Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (PJPK)

1.    UsulAl-Din

2.    Al-Syariah

3.    Al-Lughah Al-‘Arabiah Al-Mu’asirah

 

MATA PELAJARAN ELEKTIF

1.    Matematik Tambahan

2.    Biologi/Fizik

3.    Kimia

 

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

Nombor Telefon 096252525

Nombor Faksimili 09-6235185

 

Alamat Emel  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top