Menu

SENARAI MATA PELAJARAN MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN TERENGGANU

 

SENARAI MATA PELAJARAN MENGIKUT TINGKATAN (KSSM DAN KBD)

MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN TERENGGANU

SENARAI MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 – 5 @ TAHUN 1 & 2

ALIRAN PENGAJIAN

KURIKULUM KEBANGSAAN (KSSM)

SYAHADAH

PAKEJ PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

1.       Bahasa Melayu

2.       Bahasa Inggeris

3.       Bahasa Arab

4.       Sejarah

5.       Matematik

6.       Sains

7.       Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah

8.       Pendidikan Syariah Islamiah

9.       Perniagaan

1.       Hifz al-Quran

2.       Tajwid

3.       Qiraat

4.       Adab Hamalah al-Quran

 

 SENARAI MATA PELAJARAN TINGKATAN ENAM @ TAHUN 3 & 4

ALIRAN PENGAJIAN

KURIKULUM KEBANGSAAN (KSSM) (STAM)

SYAHADAH

 

ELEKTIF

PAKEJ PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

1.       Hifz Al-Quran Dan Tajwid

2.       Fiqh

3.       Tauhid Dan Mantiq

4.       Tafsir Dan Ulumuhu

5.       Hadith Dan  Mustolah

6.       Nahu Dan Sarf

7.       Insya’ Dan Mutala’ah

8.       Adab Dan Nusus

9.       ‘Arudh Dan Qafiyah

10.   Balaghah

1.    Hifz al-Quran

2.    Qiraat

3.    Dhabt al-Quran

4.    Al-Fawasil

5.    Usul Fiqh

1.       MUET

2.       IT

 

 

 

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

Nombor Telefon 096252525

Nombor Faksimili 09-6235185

 

Alamat Emel  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top