Menu

SENARAI MATA PELAJARAN TINGKATAN ENAM STPM & STAM

SENARAI MATA PELAJARAN TINGKATAN ENAM STPM & STAM

NAMA SEKOLAH

NAMA PEPERIKSAAN

MATA PELAJARAN/PILIHAN 1

MATA PELAJARAN/PILIHAN 2

1.    SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAARIF, BESUT, TERENGGANU

 

SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

 

1.       Pengajian Am

2.       Bahasa Arab

3.       Syariah

4.       Usuluddin

5.       Sejarah

1.       Pengajian Am

2.       Bahasa Arab

3.       Syariah

4.       Usuluddin

5.       Bahasa Malaysia

MUET

ü

ü

2.    SEKOLAH MENENGAH AGAMA (ATAS) SULTAN ZAINAL ABIDIN, BATU BURUK, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

 

SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

 

1.       Pengajian Am

2.       Bahasa Arab

3.       Syariah

4.       Usuluddin

5.       Sejarah

MUET

ü

3.    SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL-FALAH, KEMAMAN, TERENGGANU

SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

1.       Hifz Al-Quran Dan Tajwid

2.       Fiqh

3.       Tauhid Dan Mantiq

4.       Tafsir Dan Ulumuhu

5.       Hadith Dan  Mustolah

6.       Nahu Dan Sarf

7.       Insya’ Dan Mutala’ah

8.       Adab Dan Nusus

9.       ‘Arudh Dan Qafiyah

10.   Balaghah

MUET

 

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

Nombor Telefon 096252525

Nombor Faksimili 09-6235185

 

Alamat Emel  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top