Menu

MAKLUMAN KADAR FI BAHARU PERKHIDMATAN  NIKAH,  CERAI DAN  RUJU' ORANG ISLAM, SERTA KADAR BAYARAN BAHARU KURSUS PRA PERKAHWINAN ISLAM NEGERI TERENGGANU TAHUN 2020

1. Berikut adalah ketetapan kadar fi baharu di bawah Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam (Permohonan dan Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju’) 2019, dan kadar bayaran baharu Kursus Pra Perkahwinan Islam di Negeri Terengganu, yang akan dilaksanakan di Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan semua Pejabat Agama Daerah di Negeri Terengganu mulai 1 JANUARI 2020:

 1.1 KADAR FI BAHARU PERKHIDMATAN NIKAH,  CERAI DAN  RUJU' ORANG ISLAM  TERENGGANU

(Keputusan Mesyuarat Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu Kali Ke-2/2019 pada 30 April 2019 dan diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri pada 19 Disember 2019)

 

BIL

PERKARA

BORANG

SEKSYEN

KADAR FI BAHARU

KOD HASIL

1.

Permohonan untuk berkahwin (lelaki dan perempuan)

1

15

Percuma (online)

Tiada

2.

Kebenaran berkahwin dalam mukim (Warganegara)

2

16

RM10.00

65147

3.

Kebenaran berkahwin luar mukim (Warganegara)

3

16

RM10.00

65147

4.

Kebenaran berkahwin (jika melibatkan Bukan Warganegara)

2 atau 3

16

RM50.00

65147

5.

Kebenaran berkahwin oleh Hakim Syarie

4

17

RM25.00

71304

6.

Borang Nikah

5

21

Percuma

Tiada

7.

Surat Perakuan Nikah (bagi kedua-dua pihak)

6

25

RM30.00

65147

8.

Kad Perakuan Nikah / Kad Catatan Nikah (bagi kedua-dua pihak)

7

-

RM40.00

65147

9.

Permohonan untuk mendaftarkan perkahwinan tidak mengikut Enakmen dan Peraturan

8

24(b)

RM50.00

65147

10.

Permohonan untuk mendaftarkan Perkahwinan luar negeri

9

29(1)

RM50.00

65147

11.

Salinan sah catatan dalam Daftar Perkahwinan (Luar Negeri) (bagi kedua-dua pihak)

10

29(4)

RM30.00

65147

12.

Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Sukarela

11

31(1)

Percuma

Tiada

13.

Salinan Diperakui Sah Catatan Dalam Daftar Perkahwinan Bagi Perkahwinan Sukarela (bagi kedua-dua pihak)

12

31(5)

RM30.00

65147

14.

Surat Perakuan Cerai (bagi kedua-dua pihak)

13

52(5)

RM30.00

65147

15.

Laporan Ruju’

14

49(2)

Percuma

Tiada

16.

Surat Perakuan Ruju’ (bagi kedua-dua pihak)

15

49(3)

RM20.00

65147

17.

Pemeriksaan Daftar Perkahwinan / Daftar Perceraian dan Pembatalan

16

40(1) dan 55(1)

RM10.00

65147

18.

Carian Rasmi Dalam Daftar Perkahwinan / Daftar Perceraian dan Pembatalan

17

40(1) dan 55(1)

RM10.00

65147

19.

Borang Permohonan Salinan Surat Perakuan Nikah / Cerai / Ruju’

18

40(2) dan 55(2)

RM20.00

65147

20.

Borang permohonan untuk pembetulan dalam Daftar Perkahwinan / Daftar Perceraian dan Pembatalan

19

39 dan 54

Percuma

Tiada

21.

Gantian Kad Perakuan Nikah / Kad Catatan Nikah (1 keping)

-

-

RM20.00

65147

22.

Upah Nikah

(Bayaran perkhidmatan Jurunikah yang dikenakan kepada pasangan pengantin)

-

-

RM100.00

Tiada

 

1.2   KADAR BAYARAN BAHARU KURSUS PRA PERKAHWINAN ISLAM NEGERI TERENGGANU

(Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu Kali Ke-16/2019 pada 29 Mei 2019)

 

Pendaftaran Kursus Pra Perkahwinan Islam Negeri Terengganu

RM80.00

65147

 

  1. Sebarang pertanyaan lanjut boleh berhubung dengan mana-mana Pejabat Agama Daerah berdekatan, atau hubungi Bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu di talian 09-6252525 sambungan 5278 / 5284.

 

Disediakan oleh:

Bahagian Undang-Undang Keluarga

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

Nombor Telefon 096252525

Nombor Faksimili 09-6235185

 

Alamat Emel  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top