Menu

TATACARA PENGHANTARAN MUSHAF AL-QURAN LAMA DAN ROSAK SERTA BAHAN BERCETAK YANG MENGANDUNGI AYAT-AYAT AL-QURAN

_______________________________________________________________________________

 

 1. Menghantar mushaf Al-Quran dan bahan bercetak yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan kering.
 2. Disusun secara kemas dan teratur di dalam kotak atau plastik yang diikat rapi.
 3. Tidak bercampur dengan bahan yang tidak berkenaan seperti kaca / plastik / bingkai gambar dan hiasan, dan seumpamanya.
 4. Memaklumkan kepada pegawai atau petugas satu ( 1 ) hari bekerja sebelum menghantar mushaf Al-Quran atau bahan teks Al-Quran untuk dilupuskan.
 5. Penghantaran bahan pelupusan / mushaf Al-Quran dan bahan bercetak yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran adalah di bawah tanggungjawab pemohon. Tiada perkhidmatan penghantaran / pemunggahan oleh pihak JHEAT.
 6. Bagi pihak Pejabat Agama Daerah, perlu memaklumkan terlebih dahulu kepada pegawai atau petugas di JHEAT bagi tujuan pelupusan sekurang-kurangnya tujuh    (  7  ) hari bekerja sebelum kerja-kerja pemunggahan dilakukan oleh pihak JHEAT.
 7. Mengisi dan menyerahkan borang permohonan Pelupusan Mushaf Al-Quran dan Bahan Bercetak Ayat-Ayat Al-Quran kepada pegawai atau petugas semasa menghantar bahan teks Al-Quran untuk dilupuskan.

Muslimin / muslimat adalah DILARANG:

 

 1. Membakar / meletakkan mushaf Al-Quran dan bahan bercetak yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran dalam apa jua keadaan yang tidak menghormati kesucian Islam tanpa pengetahuan / pengawasan pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT).
 2. Menjual / menghantar mushaf Al-Quran dan bahan bercetak yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran kepada pihak kitar semula untuk apa-apa tujuan sekalipun.
 3. Menghantar mushaf Al-Quran yang masih berkeadaan baik. 
 4. Mengambil apa-apa bahan untuk dilupuskan yang disimpan di tapak pelupusan Al-Quran JHEAT.

 

Klik Untuk Muat turun

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

096252525

 09-6235185

 

  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top