Menu

TATACARA PENGHANTARAN MUSHAF AL-QURAN LAMA DAN ROSAK SERTA BAHAN BERCETAK YANG MENGANDUNGI AYAT-AYAT AL-QURAN

_______________________________________________________________________________

 

 1. Menghantar mushaf Al-Quran dan bahan bercetak yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan kering.
 2. Disusun secara kemas dan teratur di dalam kotak atau plastik yang diikat rapi.
 3. Tidak bercampur dengan bahan yang tidak berkenaan seperti kaca / plastik / bingkai gambar dan hiasan, dan seumpamanya.
 4. Memaklumkan kepada pegawai atau petugas satu ( 1 ) hari bekerja sebelum menghantar mushaf Al-Quran atau bahan teks Al-Quran untuk dilupuskan.
 5. Penghantaran bahan pelupusan / mushaf Al-Quran dan bahan bercetak yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran adalah di bawah tanggungjawab pemohon. Tiada perkhidmatan penghantaran / pemunggahan oleh pihak JHEAT.
 6. Bagi pihak Pejabat Agama Daerah, perlu memaklumkan terlebih dahulu kepada pegawai atau petugas di JHEAT bagi tujuan pelupusan sekurang-kurangnya tujuh    (  7  ) hari bekerja sebelum kerja-kerja pemunggahan dilakukan oleh pihak JHEAT.
 7. Mengisi dan menyerahkan borang permohonan Pelupusan Mushaf Al-Quran dan Bahan Bercetak Ayat-Ayat Al-Quran kepada pegawai atau petugas semasa menghantar bahan teks Al-Quran untuk dilupuskan.

Muslimin / muslimat adalah DILARANG:

 

 1. Membakar / meletakkan mushaf Al-Quran dan bahan bercetak yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran dalam apa jua keadaan yang tidak menghormati kesucian Islam tanpa pengetahuan / pengawasan pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT).
 2. Menjual / menghantar mushaf Al-Quran dan bahan bercetak yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran kepada pihak kitar semula untuk apa-apa tujuan sekalipun.
 3. Menghantar mushaf Al-Quran yang masih berkeadaan baik. 
 4. Mengambil apa-apa bahan untuk dilupuskan yang disimpan di tapak pelupusan Al-Quran JHEAT.

 

Klik Untuk Muat turun

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

Nombor Telefon 096252525

Nombor Faksimili 09-6235185

 

Alamat Emel  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top