Biro Sukan JHEAT telah mengadakan Program Ukhuwahfillah dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Dwi Bulanan yang telah diadakan pada 20 Mac 2019 (Rabu).  Program ini telah dimulakan dengan senaman ringan dan kemudian diikuti dengan 'Bukit Besar Challenge'.  Program dirasmikan oleh Pesuruhjaya JHEAT