Program Pencegahan Kesalahan Jenayah Syariah epada pelajar daerah Hulu Terengganu telah diadakan dengan jayanya di Dewan Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu.  Program ini telah disertai oleh 150 orang pelajar yang terdidi daripada pelajar Sekolah Menengah Ajil, Sekolah Menengah Seri Berang dan Sekolah Menengah Agama Mahmudiah.

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.41.jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.43.jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.48.jpeg

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.51.jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.52(1).jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.52(2).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.52.jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.53(1).jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.53(2).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.53.jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.54(1).jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.54.jpeg

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.55(1).jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.55(2).jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.55.jpeg

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.56(1).jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.56(2).jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.56.jpeg

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.53.57.jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.55.11.jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.55.12(1).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.55.12(2).jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.55.12.jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.55.13(1).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.55.13(2).jpeg WhatsApp Image 2019-08-08 at 16.55.13.jpeg