Menu

Pengkebumian jenazah merupakan rukun terakhir dalam bidang pengurusan jenazah. Perkara ini diterangkan dalam bab kelapan. Dalam bab ini antara lain menyentuh mengenai hukum pengkebumian, sifat-sifat kubur dan kaifiat pengkebumian jenazah.  Untuk memudahkan para pembaca membuat semakan dan rujukan, maka penulis telah disenaraikan buku-buku rujukan di akhir penulisan ini.

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

096252525

 09-6235185

 

  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top