Pengkebumian jenazah merupakan rukun terakhir dalam bidang pengurusan jenazah. Perkara ini diterangkan dalam bab kelapan. Dalam bab ini antara lain menyentuh mengenai hukum pengkebumian, sifat-sifat kubur dan kaifiat pengkebumian jenazah.  Untuk memudahkan para pembaca membuat semakan dan rujukan, maka penulis telah disenaraikan buku-buku rujukan di akhir penulisan ini.