Antara Isi Kandungan buku yang dikarang oleh Dr. Niazaita Omar ini ialah Prinsip Agama, Permainan dan Hiburan, Pakaian dan Hiasan, Sosial dan Kemasyarakatan, Upacara kegamaan, Hubungan dengan Bukan Islam dan Makanan dan Perubatan.  Buku ini membincangkan perkara-perkara yang berkait isu-isu kemasyarakatan yang sering menjadi persoalan dikalangan masyarakat islam. Persoalan-persoalan yang sentiasa berlegar-legar dipemikiran masyarakat ini perlu dibantu dengan memberi jawapan yang jelas dan mudah difahami. Justeru itu buku ini akan mengupas beberapa isu kemasyarakatan untuk panduan umum.