Menu

Buku ini membincangkan mengenai hadiah dan hukum memberi hadiah dengan mengemukakan fatwa-fatwa para ulama mengenai hukum hadiah.  Kebanyakan masyarakat pada masa kini tidak dapat membezakan antara hadiah dan rasuah kerana ada kalanya rasuah terjadi di dalam bentuk hadiah. Oleh itu buku ini akan mengupas sedikit sebanyak mengenai definisi hadiah, rasuah dan hubung kait antara keduanya.

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu,

Pusat Pentadbiran Islam,

Kompleks Sri Iman,

Jalan Sultan Mohamed,

20676 Kuala Terengganu,

Terengganu Darul Iman.

096252525

 09-6235185

 

  adminjheat@terengganu.gov.my

Go to top