eBuletin
 
Promosi Web
E-kursus Online
HRMIS
E-SPEKS(maklumat status pembayaran, slip gaji)
Emel -( mail @terengganu.gov.my )
myGovernment
Maidam
Facebook Jheat
Twitter Jheat
 
Renungan

Dia lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa).


-Al-Baqarah Ayat 22


 
Video Secara Langsung
Tiada rekod
 
Peti Undi
Kriteria Terpenting Dalam Laman Web Kerajaan :


Keputusan undian sedang direkodkan. Sila tunggu...

 
LAMAN UTAMA > Penyelidikan

CARTA ORGANISASI

LIHAT CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PENYELIDIKAN

OBJEKTIF


 • Untuk  membebaskan masyarakat Islam daripada unsur-unsur yang kurang pasti, syak dan waham dalam akidah.
 • Memberikan kesedaran tentang kesucian serta kehalalan sesuatu produk makanan dan bahan guna untuk orang Islam.
 • Membongkarkan dan membasmi penyelewengan akidah dan ajaran sesat serta memelihara kesucian akidah umat Islam dari sebarang unsur penyelewengan berlandaskan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.
 • Penapisan terhadap buku-buku, majalah-majalah dan lain-lain bahan bercetak yang diragui dan bertentangan dengan hukum syarak.


MISI

 

 • Memelihara Aqidah Islam dari ancaman pengaruh luar, ajaran sesat dan khurafat serta memartabatkan kesucian makanan dan barangan gunaan masyarakat Islam dengan konsep Halal.
 • Memelihara dan mengawalselia bahan bacaan bercetak atau penerbitan dari sebarang fakta yang meragukan umat Islam.

 

VISI


 • Melahirkan masyarakat berakidah, berakhlak mulia dan menggunakan barangan dan makanan halal.
 • Memelihara pemikiran ummah dari gejala negatif yang meragukan.


MOTO

DINAMIK ~ PROGRESIF ~ INFOMATIF

 

 • Dinamik moral atau dayakuasa yang membawa kepada kemajuan dan perubahan.
 • Progresifperubahan yang membawa kepada kemajuan.
 • Informatif keterangan dan bermaklumat.
TERDAPAT 4 UNIT UTAMA DI BAHAGIAN PENYELIDIKAN

 

 • Unit Pentadbiran
 • Unit Pengurusan Halal
 • Unit Aqidah dan Syariah
 • Unit Penapisan Media

 

               FUNGSI UNIT PENTADBIRAN

             Mentadbir segala urusan yang berkaitan dengan Bahagian Penyelidikan.

                        MOTO ~ “DINAMIK- PROGRESIF- INFORMATIF”

 

2.                              FUNGSI UNIT PENGURUSAN HALAL

 • Unit yang bertanggungjawab sebagai urusetia dalam memproses permohonan Sijil Pengesahan dan Logo Halal.
 • Bertanggungjawab mengeluarkan Sijil Pengesahan dan Logo Halal.
 • Bertanggungjawab memastikan tahap halal dan bersih sesuatu produk makanan dan bahan gunaan orang Islam.
 • Memantau bagi memastikan standard halal sentiasa dipatuhi.
 • Memproses Sijil Pengesahan Penyembelihan dengn mengadakan temuduga dan ujian praktikal kepada pemohon-pemohon Sijil Penyembelihan Negeri Terengganu.
 • Mewujudkan panel-panel pemeriksa daripada agensi/jabatan lain antaranya :                          

·        Jabatan Kimia

·        Universiti Malaysia Terengganu

·        KPDN/KK

·        Jabatan Kesihatan Negeri

·        Jabatan Perkhidmatan Haiwan

·        Pihak Berkuasa Tempatan

·        Jabatan Mufti

                       MOTO ~ “PRODUK HALAL MEMBAWA BERKAT”

                           

                            FUNGSI UNIT AQIDAH DAN SYARIAH

 • Membuat penyelidikan dan siasatan yang berkaitan dengan penyelewengan aqidah, ajaran sesat dan lain-lain kegiatan serta perlakuan yang diragui serta bercanggah dengan hukuman syarak.
 • Membuat pengesyoran tentang langkah-langkah yang patut diambil kepada lain-lain bahagian.

                       MOTO ~ “AKIDAH TERPELIHARA MENJANA KEMAJUAN UMMAH”

      FUNGSI UNIT PENAPISAN MEDIA

 

 • Merancang, menentukan strategi serta melaksanakan program-program penapisan di Bahagian Penyelidikan.
 • Membuat lawatan ke kedai-kedai buku dan syarikat percetakan. 
 • Membuat penapisan buku/majalah-majalah dan lain-lain bahan bacaan yang diragui bertentangan dengan ajaran Islam.
 • Membuat penapisan dan berusaha untuk menghalang mana-mana audio visual yang diragui bercanggah dengan syariat Islam.
 •  Mengeluarkan fakta-fakta yang salah dan mengambil tindakan di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir)(Enakmen No.7/2001)
 • Membantu masyarakat mengenalpasti bahan gunaan orang Islam yang diragui/bercanggah dengan hukum Islam.

                     MOTO ~ “MEMELIHARA INFORMASI BERKUALITI

  « BACK