eBuletin
 
Promosi Web
E-kursus Online
HRMIS
E-SPEKS(maklumat status pembayaran, slip gaji)
Emel -( mail @terengganu.gov.my )
myGovernment
Maidam
Facebook Jheat
Twitter Jheat
 
Renungan

"Aku telah mendapat seorang anak, kemudian membawanya kepada Nabi S.A.W. Baginda menamakannya Ibrahim, lalu mentahnikkannya (memecahkan mulutnya) dengan sebiji kurma." 


Hadis riwayat Abu Burdah daripada Abu Musa r.a

 


 
Video Secara Langsung
Tiada rekod
 
Peti Undi
Kriteria Terpenting Dalam Laman Web Kerajaan :


Keputusan undian sedang direkodkan. Sila tunggu...

 
LAMAN UTAMA > Penyelidikan

CARTA ORGANISASI

LIHAT CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PENYELIDIKAN

OBJEKTIF


 • Untuk  membebaskan masyarakat Islam daripada unsur-unsur yang kurang pasti, syak dan waham dalam akidah.
 • Memberikan kesedaran tentang kesucian serta kehalalan sesuatu produk makanan dan bahan guna untuk orang Islam.
 • Membongkarkan dan membasmi penyelewengan akidah dan ajaran sesat serta memelihara kesucian akidah umat Islam dari sebarang unsur penyelewengan berlandaskan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.
 • Penapisan terhadap buku-buku, majalah-majalah dan lain-lain bahan bercetak yang diragui dan bertentangan dengan hukum syarak.


MISI

 

 • Memelihara Aqidah Islam dari ancaman pengaruh luar, ajaran sesat dan khurafat serta memartabatkan kesucian makanan dan barangan gunaan masyarakat Islam dengan konsep Halal.
 • Memelihara dan mengawalselia bahan bacaan bercetak atau penerbitan dari sebarang fakta yang meragukan umat Islam.

 

VISI


 • Melahirkan masyarakat berakidah, berakhlak mulia dan menggunakan barangan dan makanan halal.
 • Memelihara pemikiran ummah dari gejala negatif yang meragukan.


MOTO

DINAMIK ~ PROGRESIF ~ INFOMATIF

 

 • Dinamik moral atau dayakuasa yang membawa kepada kemajuan dan perubahan.
 • Progresifperubahan yang membawa kepada kemajuan.
 • Informatif keterangan dan bermaklumat.
TERDAPAT 4 UNIT UTAMA DI BAHAGIAN PENYELIDIKAN

 

 • Unit Pentadbiran
 • Unit Pengurusan Halal
 • Unit Aqidah dan Syariah
 • Unit Penapisan Media

 

               FUNGSI UNIT PENTADBIRAN

             Mentadbir segala urusan yang berkaitan dengan Bahagian Penyelidikan.

                        MOTO ~ “DINAMIK- PROGRESIF- INFORMATIF”

 

2.                              FUNGSI UNIT PENGURUSAN HALAL

 • Unit yang bertanggungjawab sebagai urusetia dalam memproses permohonan Sijil Pengesahan dan Logo Halal.
 • Bertanggungjawab mengeluarkan Sijil Pengesahan dan Logo Halal.
 • Bertanggungjawab memastikan tahap halal dan bersih sesuatu produk makanan dan bahan gunaan orang Islam.
 • Memantau bagi memastikan standard halal sentiasa dipatuhi.
 • Memproses Sijil Pengesahan Penyembelihan dengn mengadakan temuduga dan ujian praktikal kepada pemohon-pemohon Sijil Penyembelihan Negeri Terengganu.
 • Mewujudkan panel-panel pemeriksa daripada agensi/jabatan lain antaranya :                          

·        Jabatan Kimia

·        Universiti Malaysia Terengganu

·        KPDN/KK

·        Jabatan Kesihatan Negeri

·        Jabatan Perkhidmatan Haiwan

·        Pihak Berkuasa Tempatan

·        Jabatan Mufti

                       MOTO ~ “PRODUK HALAL MEMBAWA BERKAT”

                           

                            FUNGSI UNIT AQIDAH DAN SYARIAH

 • Membuat penyelidikan dan siasatan yang berkaitan dengan penyelewengan aqidah, ajaran sesat dan lain-lain kegiatan serta perlakuan yang diragui serta bercanggah dengan hukuman syarak.
 • Membuat pengesyoran tentang langkah-langkah yang patut diambil kepada lain-lain bahagian.

                       MOTO ~ “AKIDAH TERPELIHARA MENJANA KEMAJUAN UMMAH”

      FUNGSI UNIT PENAPISAN MEDIA

 

 • Merancang, menentukan strategi serta melaksanakan program-program penapisan di Bahagian Penyelidikan.
 • Membuat lawatan ke kedai-kedai buku dan syarikat percetakan. 
 • Membuat penapisan buku/majalah-majalah dan lain-lain bahan bacaan yang diragui bertentangan dengan ajaran Islam.
 • Membuat penapisan dan berusaha untuk menghalang mana-mana audio visual yang diragui bercanggah dengan syariat Islam.
 •  Mengeluarkan fakta-fakta yang salah dan mengambil tindakan di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir)(Enakmen No.7/2001)
 • Membantu masyarakat mengenalpasti bahan gunaan orang Islam yang diragui/bercanggah dengan hukum Islam.

                     MOTO ~ “MEMELIHARA INFORMASI BERKUALITI

 

lalu 2

 « BACK