• PEROLEHAN BEKALAN KAD AKUAN NIKAH BERCIP   ( No. Tender : NO. SEBUTHARGA : JHEAT/01/2017 )

  • Tarikh Buka: 15/01/2017 - Tarikh Tutup: 31/01/2017
    Sebutharga adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang mempunyai lesen perniagaan yang sah dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan/perkhidmatan di bawah KEPALA 21 SUB KEPALA 0101 - 0106 untuk mendapatkan sebutharga berkaitan


    Muat-turun Lampiran